Species: 73.244 Common Quaker

South West Scotland
4745
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
South East Scotland
5193
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North West Scotland
2966
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North East Scotland
4208
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Blossom Underwing
Next species: Small Quaker
 
 
NMRS data to 2020