Species: 73.356 Heath Rustic

South West Scotland
347
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
South East Scotland
320
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North West Scotland
1288
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North East Scotland
215
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Neglected Rustic
Next species: Square-spot Rustic
 
 
NMRS data to 2020