Species: 73.358 Six-striped Rustic

South West Scotland
1368
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
South East Scotland
2333
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North West Scotland
1861
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North East Scotland
2378
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Square-spot Rustic
Next species: Setaceous Hebrew Character
 
 
NMRS data to 2020