Species: Epiblema uddmanniana (Bramble Shoot Moth)

Total records: 294   pre-1990   post-1990
 
8
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Epiblema cynosbatella
Next species: Epiblema trimaculana