Species: 2190 Hebrew Character

South West Scotland
4846
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
South East Scotland
4398
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North West Scotland
10057
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North East Scotland
12944
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Twin-spotted Quaker
Next species: Brown-line Bright-eye