Species: 2132 Neglected Rustic

South West Scotland
85
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
South East Scotland
167
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North West Scotland
242
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North East Scotland
107
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
  Previous species: Square-spotted Clay
Next species: Six-striped Rustic